Strona główna > Praca w biurze > Najważniejsze wskazówki dotyczące rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy

W każdym środowisku pracy nieuchronnie dochodzi do nieporozumień. Środowisko pracy z natury łączy ludzi o różnym pochodzeniu i kulturze. Oczekuje się, że będą oni w stanie współpracować, aby osiągnąć wspólny cel, jakim jest pomoc firmie. Jednak nie zawsze tak jest. Jeśli mimo szkolenia nadal dochodzi do konfliktu, należy wykonać następujące kroki:

1. Zrozumienie konfliktu

Bez względu na to, czy była to sprzeczka w przerwie podczas lunchu, czy pojedynek na oczach wszystkich w biurze przy biurkach, pierwszym krokiem do rozwiązania nieporozumienia jest zrozumienie faktów. Zadawaj pytania, aby uzyskać więcej informacji, np. gdzie i kiedy to się stało oraz kto jeszcze brał w tym udział. Może się okazać, że jest to ciąg zdarzeń, które od pewnego czasu stanowią stały problem, a może była to jednorazowa, ostra kłótnia. Jeśli udało Ci się uchwycić nieporozumienie we wczesnym stadium, czas zdusić je w zarodku. Spotkaj się kolejno z wszystkimi zainteresowanymi stronami, aby uzyskać ich relacje z tego, co się wydarzyło. 2.

2. Korzystanie z pomocy mediatora, gdy jest to konieczne

Czasami konfliktu nie da się rozwiązać szybko lub dyskretnie. W takich przypadkach rozsądnym rozwiązaniem może być skorzystanie z pomocy mediatora. Są oni przeszkoleni w uspokajaniu sytuacji i zachęcaniu ludzi do słuchania siebie nawzajem. Dyskusja powinna być bezpośrednia i nie powinna prowadzić do nadmiernej frustracji lub agresji żadnej ze stron.

3. Rozwiązywanie sprawy

Każda osoba ma prawo powiedzieć drugiej, jakie zmiany chciałaby zobaczyć w zachowaniu drugiej strony, aby zażegnać różnice zdań. Powinny one przedstawić swoje sugestie w spokojny i profesjonalny sposób, siedząc przy stole konferencyjnym. Jeśli uważasz, że obie strony sporu są rozsądne, powinieneś poprosić obie strony o wprowadzenie tych zmian. W przyszłości można wyznaczyć termin podsumowania, aby sprawdzić, czy życzenia obu stron zostały spełnione.

4. Dyscyplinarka

W przypadku niewłaściwego postępowania pracownika może zaistnieć konieczność przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego. Powinno się to odbywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w podręczniku pracownika. Należy przestrzegać działań przedstawionych przez firmę w zakresie dyscyplinowania, stosując się do zalecanych kroków. W niektórych przypadkach może to obejmować dalsze mediacje, zawieszenie lub nawet zwolnienie.

5. Arbitraż

Jeśli konflikt ma poważniejszy charakter, być może trzeba będzie eskalować sprawę na zewnątrz. W takim przypadku dowody przedstawione przez wszystkie strony konfliktu mogą zostać przedstawione arbitrowi w obecności prawników zajmujących się rozwiązywaniem sporów. Rozważą oni dowody i sporządzą prawnie wiążące porozumienie, które obie strony muszą podpisać w obecności prawników.

Zapobieganie konfliktom w pierwszej kolejności

Zanim zajmiemy się sposobami rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy, powinniśmy zastanowić się, w jaki sposób można im całkowicie zapobiec.
Dzięki odpowiedniemu szkoleniu i wskazówkom, kłótnie i spory między pracownikami powinny zdarzać się rzadko.

Możesz zapewnić pracownikom szkolenia, które nie tylko pozwolą im spełniać wymagania związane z ich stanowiskiem, ale także przeszkolą ich w zakresie równości i różnorodności. Powinno im to pomóc w dalszej, przyjaznej współpracy z innymi.

Dziękujemy za lekturę!

Wpis gościnny autorstwa: Jamie Costello, Creative Writer